Press enter to see results or esc to cancel.


300tube HMONGWORLD   18 December, 2017
  77,560

HMONG INTERNATIONAL CELEBRATES 2018 HMONG NEW YEAR IN LEISHAN, CHINA - Noj 30 Nrog Hmoob Tsoobkuj

Loading...

SUBSCRIBE: https://goo.gl/W9cQaM  HMONGWORLD channel so that you're always connected with our new video uploads, NEWS, EDUCATION, HMONG CULTURE, ENTERTAINMENT, EVENTS, and MORE...from our Hmong around the world.   Thanks
NOTE: 
Your opinions are all welcome and greatly appreciated. You are free to express your opinion and provide suggestions. However, please comment respectfully.

los "SUBSCRIBE rau HMONGWORLD channel no es koj thiaj li pom tag nrho peb cov yeeb yaj kiab tso tawm: XOV XWM, KEV TXAWJ NTSE, HMOOB TXUJCI KEEBKWM, KEV LOMZEM, TEJ KOOBTSHEEJ, thiab NTAU YAM.. ntawm peb Hmong nyob hauv ntiaj teb no.  Ua tsaug,

Ceeb Toom: 
Koj xav sau nthuav tawm txog kev xav ntawm koj tus kheej li cas los tau. Tabsis, txhob sau cov lus cem los yog tsis zoo nkauj. Ua tsaug rau qhov koj tos taub zoo txog qhov saum no.

CONTACT US: TXUAS XOV NROG PEB:
email: kuvpaub@gmail.com

Loading...